Urdu Solved Important Mcqs from Past Papers

Urdu Solved Important Mcqs From Past Papers Urdu Solved Important Mcqs from Past Papers 1.”Udaas Naslain” kay musannif ne ______ jaisa zakheem novel bhi likha hai. Nadaar log 2. “ban ki chirya” kay shair kon hain? Majeed Amjad 3. “Black out” kay takhleeq kar ——– hain. Faiz 4. “Announcer” kay khaliq hain? Mukhtar Saddiqui 5. …

Continue reading ‘Urdu Solved Important Mcqs from Past Papers’ »