SPSC Interview Schedule Lecturer Pak-Studies B-17(F). Lecturer Mathematics B-17 (F) Asstt:Curator/Field Officer B-16 Chest Specalist (B-18) Opthalmologist (B-18) Pathologist (B-18) Physician (B-18)

SPSC Interview Schedule  Lecturer Pak-Studies B-17(F). Lecturer Mathematics B-17 (F) Asstt:Curator/Field Officer B-16 Chest Specalist (B-18) Opthalmologist (B-18) Pathologist (B-18) Physician (B-18)