Important urdu mcqs for Public Service Commission Exam

Important urdu mcqs for  Public Service Commission Exam 1)Mirza Qutub ud din Aibak nazm_____ ka juzv hai. Shahnama Islam 2)”Baray aalu ka kuch bayan ho jaye”_____ka mazahya mazmoon hai. Mushtaq Ahmad Yousafi 3)”Manzil e shab”_____ka majmooa’e kalam hai. Mukhtar sadiiqui 4)Khalida Adeeb khanam_____ki Umda tehreer hai. Ch.Afzal haq 1. Dakkan me urdu kay aghaz kay …

Continue reading ‘Important urdu mcqs for Public Service Commission Exam’ »